Regulamin Półkolonii letnich

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz.16.00.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  - spokojnego wypoczynku
  - uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu
  - korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
  - wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
 5. Uczestnicy mają obowiązek:
  - bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
  - przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
  - brać udział w realizacji programu półkolonii
  - zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
  - szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
  - kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
  - przestrzegać zasad poruszania się po drogach
  - uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe, nakrycie głowy chroniące przed słońcem oraz być przygotowanym do wyjścia na basen (strój kąpielowy, ręcznik)
 6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału wpółkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania organizacji półkolonii w przypadku:
  - niewystarczającej liczby uczestników
  - sytuacji niezależnych od organizatorów, działań siły wyższej np. braku dostawy energii elektrycznej
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 9. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
  - dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników,
  - dokonać wpłaty pozostałej części kwoty za turnus najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
  - zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.

Dane do przelewu: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004
Tytułem: Półkolonie letnie, imię i nazwisko dziecka, wybrany turnus.
Zaliczka: Płatna do 2 tygodni od daty pisemnej rezerwacji.

Warto wiedzieć.

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19)
Park począwszy od dzisiaj, tj. 12 marca b.r. będzie nieczynny aż do odwołania. Zapraszamy, mamy nadzieję, już wkrótce.
Życzymy wszystkim zdrowia.

 

W dniu 19 lutego (środa)
Park będzie nieczynny. Zapraszamy
w Tłusty Czwartek od godz. 12:00

 

Półkolonie wakacyjne w Oświęcimiu

Masz pytania?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami:

 

ul. Zaborska 33
32-600 Oświęcim

tel.: 503 31 31 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 12-20
Sobota-Niedziela 9-20

Konto bankowe: ABS Bank Spółdzielczy Andrychów 60 8110 1023 2003 0304 0657 0004